bestuur 2022

  • Voorzitter: David Van Ginderdeuren
  • Ondervoorzitter: Bart Blom
  • Secretaris: Yannick Heymans
  • Penningmeester: Peter Hellinckx
  • Materiaalmeester: David Van Ginderdeuren
  • Interne/externe communicatie: Bart Breynaert
  • Organisatie: Jos Pieters